Privacybeleid

Jupiter's Privacybeleid

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Door de site te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet aan deze gebruiksvoorwaarden gebonden wenst te zijn, mag u deze site niet bezoeken of gebruiken.

Privacybeleid van de website

Uw recht op privacy is belangrijk voor Jupiter (ook wel "Jupiter Systems", "ons" of "wij" genoemd). Dit beleid legt uit hoe wij omgaan met alle persoonlijke informatie die wij van u verkrijgen via deze of een andere website (ook wel "site" genoemd) die wij beheren. Persoonlijke informatie is informatie die ons in staat stelt u te identificeren, waaronder uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres of andere informatie die u verstrekt zoals uw eindgebruiker/klant, project of programma. Het beschrijft ook uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen sommige verwerkingen die Jupiter uitvoert. Meer informatie over uw rechten, en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte "Welke rechten heb ik?" hieronder.

Verzamelen van persoonlijke informatie

Wanneer u onze website bezoekt en informatie aanvraagt, is het delen van uw persoonlijke informatie strikt vrijwillig. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze website, informatie aan te vragen of transacties af te ronden, kan u echter gevraagd worden om persoonlijke informatie in te voeren. Als u ervoor kiest om geen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, zult u niet in staat zijn om de diensten, informatie of voordelen te verkrijgen waarvoor deze openbaarmaking vereist is.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij ook bepaalde elektronische informatie verzamelen die niet met u persoonlijk in verband kan worden gebracht, zoals de domeinen waar u vandaan komt vlak voordat u onze site bezoekt, het aantal bezoekers aan onze site, surfpatronen en interessegebieden op onze site. Wij kunnen deze gegevens verzamelen om onze site en onze producten te verbeteren of om onze klanten, sollicitanten en anderen die de site bezoeken beter van dienst te kunnen zijn. Omdat dergelijke informatie niet kan worden gebruikt om u te identificeren, is deze niet onderworpen aan de bepalingen van dit privacybeleid.

Jupiter is de enige bewaarder van alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, behoudens de beperkingen die in dit beleid worden uiteengezet. In het geval dat Jupiter wordt overgenomen door, fuseert met of anderszins wordt opgevolgd door een ander bedrijf, behoudt Jupiter zich het recht voor om de persoonlijke informatie over te dragen aan een dergelijk ander bedrijf. In het geval van een dergelijke overdracht en waar toegestaan door de wet, zal het privacybeleid van het andere bedrijf, voor zover het er een heeft, het beleid van Jupiter vervangen.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij verwerken de door u verstrekte persoonlijke informatie:

 • Om het voor ons gemakkelijker te maken aan uw verzoeken te voldoen
 • Voor doeleinden die bij wet zijn vereist, met inbegrip van verzoeken van overheids- of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren
 • Om onze activiteiten uit te voeren en onze legitieme belangen na te streven, in het bijzonder:
  • Wij gebruiken uw informatie om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt
  • Wij monitoren het gebruik van onze websites en online diensten, en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te monitoren, te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline
  • Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om onze website, producten of diensten te personaliseren, zodat ze relevanter voor u zijn
  • Wij monitoren klantenrekeningen om fraude, terrorisme, een verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
  • Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om eventuele klachten van u of van anderen over onze website of onze producten of diensten te onderzoeken
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • Wij sturen u direct marketing in verband met onze relevante producten en diensten, of andere producten en diensten die door ons, onze gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners worden aangeboden
  • Wij plaatsen cookies en gebruiken soortgelijke technologieën in overeenstemming met ons cookiebeleid en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in het gedeelte "Gebruik van cookies" hieronder
  • Bij andere gelegenheden, waarbij wij u om toestemming vragen, zullen wij de gegevens gebruiken voor het doel dat wij op dat moment uiteenzetten

Met wie zullen wij deze gegevens delen, waar en wanneer?

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken voor het leveren van onze goederen of diensten aan u en voor andere doeleinden met betrekking tot uw gebruik van onze producten of uw interesse in het veiligstellen van een baan bij Jupiter. Wij kunnen dergelijke informatie bijvoorbeeld verstrekken aan onze aangewezen klantenserviceproviders, geautoriseerde verkoopvertegenwoordigers, geautoriseerde distributeurs, verzendbedrijven, auditors, advocaten of recruiters. Wij zullen deze derden alleen de informatie verstrekken die zij nodig hebben om de overwogen dienst uit te voeren.

Afgezien van het voorgaande zullen wij uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming aan andere bedrijven of personen verstrekken, tenzij dit bij wet verplicht is of voor de andere hieronder beschreven wettelijke doeleinden.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar wij of gelieerde bedrijven operaties uitvoeren, onze kantoren zijn te vinden op jupiter.com/contact. Wij zullen uw persoonlijke informatie binnen de Jupiter groep van bedrijven delen om u toegang tot bepaalde eigenschappen van onze website te verlenen, met u te communiceren, u te helpen bij het maken van een aankoop van onze producten of bij het sollicitatieproces.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en wanneer dit gebeurt aan een belanghebbende of verkoper in een land waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen, zal gebruik worden gemaakt van waarborgen zoals standaardcontractbepalingen of een Privacy Shield-certificaat. Een kopie van het relevante mechanisme kan ter inzage worden verstrekt op verzoek aan de onderstaande contactgegevens.

Welke rechten heb ik?

Waar toegestaan door de wet, hebt u het recht om ons om een kopie van uw persoonlijke informatie te vragen; om de verwerking van uw persoonlijke informatie te corrigeren, te wissen of te beperken (actieve verwerking stopzetten); en om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te krijgen, en om ons te vragen deze gegevens te delen (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen, of wanneer wij de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld indien de inwilliging van uw verzoek zou leiden tot de onthulling van persoonlijke informatie over een andere persoon, of indien u ons vraagt om informatie te wissen die wij op grond van de wet moeten bewaren of die wij om dwingende legitieme redenen moeten bewaren.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. In voorkomend geval hebt u het recht om, indien uw bezorgdheid niet is weggenomen, een klacht in te dienen bij een EU-autoriteit voor gegevensbescherming in de EU-lidstaat waar u woont, werkt of waar zich volgens u een inbreuk heeft voorgedaan.

Gebruik van cookies of soortgelijke technologie

Een cookie is een tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw apparaat wordt geplaatst om gegevens bij te houden en de kwaliteit van uw bezoek aan de website te verbeteren.

Onze site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om door alle delen van onze site te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals inloggen, navigeren door de site en het behouden van de ingelogde staat. Zonder deze cookies is toegang tot beperkte inhoud en functionaliteit niet mogelijk.
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken, zodat we het verkeer kunnen analyseren en begrijpen hoe onze bezoekers omgaan met onze website.
 • Functionaliteitscookies: Met deze cookies kan onze site keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden.
 • Cookies voor sociale media: Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een knop voor het delen van sociale media of een "vind ik leuk"-knop op onze site of wanneer u uw account koppelt of deelneemt aan onze inhoud op of via een sociale mediasite zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+. Deze informatie kan worden gekoppeld aan targeting-/advertentieactiviteiten.
 • Advertentiecookies: Onze site kan advertentienetwerken van derden gebruiken om gerichte reclame te leveren. Zij kunnen ook de mogelijkheid hebben om uw surfgedrag op verschillende sites en apps te volgen.

Waar nodig, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij cookies implementeren.

Persoonsgegevens en bewaren van gegevens

Wanneer wij registratiegegevens verwerken, doen wij dat zolang u een actieve gebruiker van onze sites bent en zolang wij die mogelijk nuttig achten om contact met u op te nemen over onze producten en diensten, of zolang dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). Wij houden ook bij dat u ons gevraagd hebt u geen direct marketing te sturen of uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De ingangsdatum van dit beleid is 30 september 2020. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken.

Wij hopen dat wij uw eventuele vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, kunt u een e-mail sturen naar privacy@jupiter.com of door te schrijven naar: Jupiter, Attn: Privacy Policy, 31015 Huntwood Avenue, Hayward, CA 94544 USA.

nl_NL